Εάν επιθυμείτε να επισκεφτείτε το χώρο των οχυρών επικοινωνήστε μαζί μας

Οχυρό Ρούπελ

Οχυρό Ρούπελ

Το Οχυρό Ρούπελ, κατασκευασμένο στις δυτικές αντηρίδες του όρους Τσιγγέλι (Άγκιστρο) στον ποταμό Στρυμόνα. Βρίσκεται 20Κμ απο το Σιδηρόκαστρο Σιντικής.

Διαβάστε περισσότερα για το Οχυρό Ρούπελ…


Get Directions

How to reach