ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ

Α/Α

ΟΧΥΡΟ

ΒΑΘΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

1.  

ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ

Λοχαγός Πεζικού

Φελούκας  Γεώργιος

2.  

ΙΣΤΙΜΠΕΗ

Ταγματάρχης Πεζικού

Πικουλάκης Ξαννθός

3.  

ΚΕΛΚΑΓΙΑ

Λοχαγός Πεζικού

Ζακυνθινός Τηλέμαχος

4.  

ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ

Ταγματάρχης Πεζικού

Καραθάνος Δημήτριος

5.  

ΠΑΛΙΟΥΡΙΩΝΕΣ

Ταγματάρχης Πεζικού

Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος

6.  

ΡΟΥΠΕΛ

Ταγματάρχης Πεζικού

Δουράτσος Γεώργιος

7.  

ΚΑΡΑΤΑΣ

Ταγματάρχης Πεζικού

Κοντογιάννης Αστέριος

8.  

ΚΑΛΗΣ

Ταγματάρχης Πεζικού

Κωστόπουλος Κων/ντίνος

9.  

ΠΕΡΣΕΚ

Λοχαγός Πεζικού

Θύμης Σπύρος

10.                        

ΜΠΑΜΠΑΖΩΡΑ

Ταγματάρχης Πεζικού

Κώτσης Αναστάσιος

11.                        

ΜΑΛΙΑΓΚΑ

Λοχαγός Πεζικού

Θεοδωρόπουλος Ευστάθιος

12.                        

ΠΕΡΙΘΩΡΙ

Λοχαγός Πεζικού

Δαράτος Σπυρίδων

13.                        

ΠΑΡΤΑΛΟΥΣΚΑ

Λοχαγός Πεζικού

Δρακουλαράκος Σταύρος

14.                        

ΝΤΑΣΑΒΛΗ

Υπολοχαγός Πεζικού

Κόνιαρης Ιωάννης

15.                        

ΛΙΣΣΕ

Ταγματάρχης Πεζικού

Δετοράκης Γεώργιος

16.                        

ΠΥΡΑΜΟΕΙΔΕΣ

Λοχαγός Πεζικού

Ρογκάκος Παναγιώτης

17.                        

ΚΑΣΤΙΛΟ

Λοχαγός Πεζικού

Θεοδωράκης Γεώργιος

18.                        

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ταγματάρχης Πεζικού

Καλιώρης Γεώργιος

19.                        

ΜΠΑΡΤΙΣΕΒΑ

Λοχαγός Πεζικού

Δημίδης Παναγιώτης

20.                        

ΕΧΙΝΟΥ

Ταγματάρχης  Πεζικού

Δρακούσης Χρήστος

21.                        

ΝΥΜΦΑΙΑΣ

Ταγματάρχης Πεζικού

Αναγνωστός Αλέξανδρός

All Rights Reserved By Σύνδεσμος Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη