Πρόγραμμα

Πληροφορίες αγώνα

Όροι συμμετοχής

 

*Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ*

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις και είμαι απολύτως υγιής για να συμμετέχω στην παρούσα αθλητική δραστηριότητα.

Αποδέχομαι πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυματισμό ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από και προς το χώρο διεξαγωγής του αγώνα, ή κατά τη διάρκειά του, καθώς και για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου στον αγώνα όπως πτώσεις (που μπορούν να προκληθούν κατά την επαφή με άλλους συμμετέχοντες) κακές καιρικές συνθήκες, κίνηση αλλά και κακή κατάσταση του οδοστρώματος.

Παραιτούμαι από οποιαδήποτε απαίτηση από τους διοργανωτές, χορηγούς και οποιονδήποτε εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με τη διεξαγωγή του αγώνα και αποδέχομαι ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου.

Ακόμα δίνω την έγκρισή μου στους διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες μου ή βίντεο από τον αγώνα, ή οποιαδήποτε άλλη καταγραφή χωρίς να έχω καμία οικονομική απαίτηση.

 

Επικοινωνία με την γραμματεία

Σκριτλής Χρήστος Γραμματέας

Τηλ: 6936961985

Email: istibeifort@gmail.com

Κανονισμοί αγώνα

Παροχές - Μέριμνα

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

 

*Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ*

 

All Rights Reserved By Σύνδεσμος Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη