Σχετικά με τον Σύνδεσμο Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη

Ως αποτέλεσμα της 3χρονης εθελοντικής προσπάθειας ανθρώπων που αγαπούν την Ιστορία και επιθυμούν την ανάδειξη αυτης. Σκοπός του συνδέσμου ειναι η δημιουργία επισκέψιμου δικτύου των οχυρωματικών έργων που βρίσκονται στο Ν.Σερρών και η ταυτόχρονη ανάδειξη της Ιστορικής Μνήμης με την προσέλκυση ιστορικού τουρισμού στην περιοχη. Συμμετέχουν 67 ΦΙΛΟΙ ως ιδρυτικά μέλη που κατοικούν σε διαφορετικές περιοχές στον κόσμο . Αυτο που μας ενώνει ειναι η αγαπη για την Πατριδα και το ενδιαφέρον για την διατήρηση των αξιών που έκαναν την Ελλάδα να μεγαλουργήσει στο παρελθόν. Για την επίτεξη του σκοπού ο Σύνδεσμος Φίλων του Οχυρόυ Ιστίμπεη συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς και διενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες για την άρτια και απρόσκοπη πρόσβαση των επισκεπτών στα Οχυρά. Διοργανώνει δράσεις με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των παιδιών και την δημιουργία ελκυστικότερου τουριστικού πακέτου.

Σκοπός και Μέσα

Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι η καλλιέργεια, η ανάπτυξη και η προαγωγή της ιστορικής μνήμης των Οχυρών Μεταξά που βρίσκονται κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων και δη του Οχυρού Ιστίμπεη που απέχει 16 χλμ από το Νέο Πετρίτσι Σερρών και βρίσκεται στο όρος Κερκίνη.Ο Σύλλογος προτίθεται να δραστηριοποιηθεί για την υλοποίηση των επιμέρους (μη κερδοσκοπικών) κοινών επιδιώξεων των μελών του και κυρίως:

ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Την ανάδειξη και προβολή της ιστορικής μάχης στα Οχυρά.

ΔΙΑΣΩΣΗ

Την διάσωση και διατήρηση της ιστορίας που αφορά στην μάχη των Οχυρών.

ΜΕΛΕΤΗ

Τη μελέτη και έρευνα για την ανεύρεση ιστορικών στοιχείων για την μάχη των Οχυρών.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Την καθοιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ενίσχυση και προβολή της μάχης των Οχυρών στην τοπική κοινωνία, πανελλαδικά και όχι μόνο.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τη διοργάνωση ενημερωτικών και διάφορων άλλων εκδηλώσεων.

ΜΕΡΙΜΝΑ

Την διαρκή μέριμνα και λήψη πρωτοβουλιών για την βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος των Οχυρών και της καθαριότητας αυτών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης (ηθικής και υλικής) μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτών και των κρατικών Αρχών.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Την συστηματική καταγραφή της κληρονομιάς των προγόνων μας, με τη διάσωση, διατήρηση και προβολή των ιστορικών στοιχείων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Τη δημιουργία Μουσείου για τη στέγαση,  τη διαφύλαξη και τη συντήρηση κάθε ιστορικού υλικού ή στοιχείου πού σχετίζεται με τη μάχη των Οχυρών.

Μέσα

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο που αρμοδίως το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει και θα θέτει σε εφαρμογή, συνεργαζόμενος με άλλους πολιτειακούς φορείς και οργανισμούς. Επίσης, χρησιμοποιεί χρηματοδοτικές δυνατότητες προς όφελος των σκοπών του. Ως πρόσφορα μέσα για την πραγμάτωση των ως άνω σκοπών του Συλλόγου ορίζονται ενδεικτικώς τα ακόλουθα :

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η δημιουργία επισκέψιμου δικτύου στα Οχυρά σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ώστε να είναι δυνατή η προσέλκυση επισκεπτών από όλο τον κόσμο προς ενίσχυση του ιστορικού τουρισμού.

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΩΝ

Η έκδοση συγγραμμάτων, περιοδικών, δελτίων, εφημερίδων και γενικά φυλλαδίων σχετικά την ιστορία των Οχυρών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων σχετικά με τη μάχη των Οχυρών, όπως αναπαραστάσεις μαχών, βιντεοπροβολές, εκθέσεις ιστορικών φωτογραφιών, πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότησης από εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους προς εξωρραϊσμό των Οχυρών.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η βελτίωση και η συντήρηση του οδικού δικτύου προς εξυπηρέτηση και αύξηση των επισκεπτών των Οχυρών.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η προώθηση της Ιστορίας της Μάχης των Οχυρών στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ

Οι περιοδικές συγκεντρώσεις των μελών για συζήτηση και ενημέρωση επί θεμάτων που άπτονται της δραστηριότητας του Συλλόγου και ο καθορισμός ομάδων εργασίας για την μελέτη και αξιολόγηση συγκεκριμένων θεμάτων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η λειτουργία ιστοσελίδας/ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του Συλλόγου με τους πολίτες, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και την εν γένει προώθηση των σκοπών του.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της πολιτείας (Δημοτικές ή Κρατικές Αρχές) για την προώθηση των θέσεων και προτάσεων που προάγουν τους σκοπούς του άρθρου 3.


Μέλη και Εθελοντές

Γίνε και ΕΣΥ μέλος ή εθελοντής και μπες στην ομάδα μας

Δωρεά

Βοήθησε μας να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας

Χορηγοί και συνεργάτες

Οι Χορηγοί και οι συνεργάτες του Συνδέσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη

Πρόγραμμα εκδήλωσεων

Δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Σύνδεσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη

All Rights Reserved By Σύνδεσμος Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη